Home
 winkelmandje 

Andere uitgaven van CSG 

Bestelpagina  

Naast de serie 'Gezichtspunten' is het Centrum Sociale Gezondheidszorg in 2007 begonnen met de uitgave van een serie meer omvangrijke boeken. U kunt deze uitgaven eveneens online bestellen.


U kunt ook deelnemen aan het project ”Puntje”. Iedere 1 à 2 weken stuurt de antroposofisch arts Johanna Priester aan mensen die dat willen een positieve korte email, met daarin een gezondheidsbevorderende tip of gedachte. Bedoeld als tegenwicht voor de angst voor ziekte en lijden, en de vele ge- en verboden die in de gezondheidszorg rondwaren.

De puntjes zijn gebaseerd op haar antroposofische achtergrond, zonder dat dat expliciet zo genoemd wordt. Het gaat telkens om verbinding, waarneming, Ik-versterking, bemoediging, geloof in eigen mogelijkheden, menskunde.

De Puntjes die tot nu toe zijn verschenen, zijn terug te vinden op een eigen site, waar u zich ook kunt aanmelden.

www.puntjes.nu


Samen leven moet je leren Samen leven moet je leren
Jan Saal  
 
€ 5.00

Samen leven is in de huidige tijd niet zo vanzelfsprekend meer. We kunnen verlangen naar de geborgenheid van een gezin of gemeenschap, maar tegelijkertijd kunnen we ons bekneld voelen door de regels die zo’n gemeenschap stelt. We zien daardoor de moderne mens heen en weer geslingerd worden tussen onverdragelijke eenzaamheid en onverdragelijk tezamen zijn.

In dit boek worden tal van aspecten belicht die daarmee samenhangen. Meer inzicht in de materie lost de problemen niet direct op maar kan wel een weg wijzen naar een aanpak er van. Het is geen makkelijk leesbaar boek, maar meer een studieboek.


Geld verbindt de BD-voedselketen Geld verbindt de BD-voedselketen
Vidarreeks nr. 1
Jan Saal  
 
€ 3.00

Geld is steeds meer het instrument voor wederkerigheid geworden. Door het betalen van de prijs van een product of dienst, wordt de wederkerigheid vervuld. Geld is daardoor het instrument geworden dat die wederkerigheid wereldwijd kan verzorgen.

Geen enkel instrument kan echter zelfstandig werken. De mens zal dus steeds sturend aanwezig moeten zijn om een goede werking van het geld te waarborgen. Daarvoor hebben we meer inzichten nodig met betrekking tot de werking van geld. Deze brochure gaat daarop in.


De moderne consument in een associatieve economie De moderne consument in een associatieve economie
Vidarreeks nr. 2
John Hogervorst  
 
€ 3.00

In ons werkend leven, maar zeker als consument, nemen we deel aan de economie. Een kenmerk van de moderne economie is dat deze alom aanwezig is, in nagenoeg alle gebieden van het menselijk samenleven. Kunnen wij ons echter wel een juiste voorstelling maken van wat de economie eigenlijk is? Het is immers erg moeilijk om een juist beeld te vormen van een situatie waar je middenin zit...

In deze brochure wordt de economie vanuit een nieuwe invalshoek geschetst en wordt duidelijk gemaakt dat de tijd vraagt om een ’moderne consument’ die verantwoordelijkheid neemt voor zijn aandeel in de economie.


Waardering maakt een mens schepper op aarde Waardering maakt een mens schepper op aarde
Vidarreeks nr. 3
Jan Saal  
 
€ 3.00

Een rijpe appel die aan de boom hangt en niet geplukt wordt, heeft een andere waarde dan eenzelfde appel die in een natuurvoedingswinkel te koop ligt. Waardoor ontstaat die waarde en wat is de rol van de mens in het waardevormend proces?

Deze brochure gaat over deze vragen. Het blijkt dat de mens een scheppende rol speelt in het waardevormende proces. Wat betekent dat eigenlijk voor onze samenleving?


Kwintetten Kwintetten
Spelenderwijze je kijk op de maatschappij ontwikkelen.
Jan Saal, Jan Roelofs en Bart Keer  
 
€ 5.00

Het kwintetspel is een mooi kaartspel dat op bijzondere wijze is vormgegeven. Naast het spelplezier, dat bij een kaartspel hoort, word je inhoudelijk uitgedaagd; daarbij gaat het om het ontwikkelen van een bredere kijk op de maatschappij en op een duurzame ontwikkeling. Ook leuk om kado te geven.

Nu als aanbieding van € 8,50 voor € 5,-.

Voor meer uitleg kijk op: www.jansaal.nl, bij Kwintetten.


De christologie van Rudolf Steiner De christologie van Rudolf Steiner
Een wegwijzer
Kitty Steinbuch (samenstelling)  
 
€ 12.00

Rudolf Steiner kent aan het ’Christus-gebeuren’ een centrale plaats toe in de ontwikkeling van mens, mensheid en wereld. Dat betekent niet dat antroposofie ’christelijk’ zou zijn in de levens-beschouwelijke of religieuze zin. Antroposofie is in principe met elke levensovertuiging of religie te combineren.

Wel is het voor Rudolf Steiner essentieel dat men uitgaat van het mysterie van Golgotha als historisch feit, en dat men dit niet alleen maar als een verhaal beschouwt. Hij spreekt in dit verband dan ook van ’het keerpunt der tijden’.

Zoals ook in de vier evangeliën te lezen is, wordt Christus verbonden met genezingen en demonen-uitdrijvingen. Vandaar dat wij het belangrijk vinden om deze uitgave via onze site ook besteld kan worden.

Deze wegwijzer is samengesteld om de lezer te helpen in de overvloed van feiten en achtergronden met betrekking tot de christologie van Rudolf Steiner een weg te vinden. Daartoe zijn eerst de ruim 30 voornaamste thema’s kort aangeduid en voorzien van de bronnen waar men zich nader kan informeren. Vervolgens is aan een aantal mensen gevraagd om te beschrijven hoe zij bij het werk in hun werkgebieden deze christologische grondslagen tegenkomen. Deze beschrijvingen dragen dan ook een meer persoonlijk karakter.


Roven, ruilen, basisinkomen Roven, ruilen, basisinkomen
Over waarde-vorming
Jan J.C. Saal  
 
€ 2.50

Onze huidige economie is niet van de ene op de andere dag ontstaan. Wanneer we in de geschiedenis terugkijken, blijkt dat er een periode is geweest dat roven min of meer normaal was.

Sindsdien zijn we als mensheid tot de conclusie gekomen dat roven een misdaad is en dat rovers gestraft moeten worden.

Dat is niet alleen een morele zaak, maar ook een economische. Het roven zorgt er namelijk voor dat het proces van waarde-vorming niet goed kan verlopen. Dat wil zeggen dat we het proces van waarde-vorming kunnen verbeteren, wanneer we alle vormen van roverij kunnen voorkomen. Wanneer we zoeken, kunnen we in de huidige economische werkelijkheid nog veel soorten van roven ontdekken. Een tegendeel van roven is het zorgen voor een basisinkomen van iedereen. Zoals roven bij het verleden hoort, zo zal een basisinkomen bij de toekomst horen. Ruilen is dan echt iets van deze tijd. Bij ruilen is de waarde-vorming echt een vraagstuk. Hoe kunnen we tot een goed waardeoordeel komen?

Deze brochure gaat daarover.


Centrum Sociale Gezondheidszorg 2001-2019