Home
 winkelmandje 

Overzicht titels Gezichtspunten 

Bestelpagina  

 « 1234 volgende pagina » 

(Anti-)conceptie 22. (Anti-)conceptie
Luc Vandecasteele  
 
€ 3.00

Het hoort gelukkig bij onze tijd dat we bewust willen (en in de regel kunnen) kiezen of en hoeveel kinderen we willen krijgen, of zoals wel vaak wordt gezegd, willen ’maken’. De band tussen seksualiteit en voortplanting is weliswaareen natuurlijk feit, maar de mens heeft zich in grote mate geëmancipeerd van de natuur: we kunnen zelf bepalen of de natuur ons kinderen mag opleveren.

Dit is een verworvenheid die een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Het niet laten komen van een kind heeft namelijk niet alleen consequenties voor degenen die die keuze maken, maar ook voor het kind dat op dat moment niet kan incarneren.


Antroposofische fysiotherapie 23. Antroposofische fysiotherapie
Marie-José Gijsberts, Bert van der Hart, Josée Hendriksma, Frank Sloot  
 
€ 3.00

Iederen fysiotherapeut heeft een visie van waariuit hij mensen behandelt. De een ziet de zieke mens als een soort machine waarvan een onderdeel kapot is, de ander als een geheel van energiestromen bij wie de energieën niet in evenwicht zijn en weer een ander beschouwt hem als een ontregelde computer, waarvan de regelsystemen niet goed meer functioneren.

Deze uitgave is bedoeld om te laten zien vanuit welke visie er in de anthroposofisch georienteerde fysiotherapie wordt gekeken naar mensen met klachten en wat de consequenties van die visie voor de behandeling van de klachten zijn. Aan bod komen onder meer de ritmische massage, warmtebehandelingen, orgaanbehandelingen en de verschillende badtherapieën.


Omgaan met angst 24. Omgaan met angst
Jeanne Dictus  
 
€ 3.00

Iedereen kent angstgevoelens. In het dagelijks leven worden we regelmatig geconfronteerd met momenten van schrik. Dit zijn echter gevoelens die we min of meer snel weer onder controle hebben. Er zijn daarentegen ook veel mensen die voortdurend met angsten leven, waarvoor vaak geen directe aanleiding is aan te wijzen. We denken dan aan de angst zich op straat te begeven, angst om te leven, angst voor grote ruimtes, etc.

In deze brochure worden enkele gezichtspunten aangedragen omtrent deze angsten. En er worden ideeën gegeven om te leren met deze angsten om te gaan en ze van daaruit langzaam maar zeker te overwinnen.


Orgaandonatie 25. Orgaandonatie
Madeleen Winkler en Roel den Dulk  
 
€ 3.00

De vraag of je al dan niet bereid bent organen en/of weefsel na je dood af te staan, en of je die beslissing zelf neemt, dan wel je nabestaanden laat beslissen, kan vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden.

In deze uitgave worden de belangrijkste gezichtspunten behandeld, om de lezer handvatten te geven om tot een eigen keuze te komen.


Levensvragen 26. Levensvragen
Een vraagbaak voor biografisch zelfonderzoek - dubbelnummer
Roel den Dulk  
 
€ 5.00

Ieder mens kan elk moment zijn of haar leven bewust in de hand nemen. Door middel van biografisch zelfonderzoek en zelfreflectie worden niet alleen het unieke van de eigen levensloop en de eigen levensthema’s ontdekt, ook wordt meer inzicht verkregen in de eigen persoonlijkheid en in de plaats en betekenis die zowel positieve als negatieve ervaringen uit het verleden in het heden en in de toekomst kunnen hebben. Er kan daardoor meer greep worden verkregen op hetgeen je op je levenspad ontmoet en op de gebeurtenissen die je overkomen. En je krijgt handvatten om bewuste keuzes te maken op het moment dat zich belangrijke ontwikkelingsvragen aandienen.

Dit boekje bevat een groot aantal wezelijke vragen per levensfase, als praktisch hulpmiddel bij biografisch zelfonderzoek.


Stervensbegeleiding 27. Stervensbegeleiding
Hulp bij sterven - dubbelnummer
Renée Zeylmans  
 
€ 5.00

Ieder mens krijg vroeg of laat met sterven te maken. Toch staat tegenwoordig voor veel mensen het sterven zo ver van hen af, dat er veel vragen leven over het omgaan met stervenden. Wat vroeger van generatie op generatie werd overgedragen, lijkt in deze tijd niet meer zo vanzelfsprekend. We voelen ons hulpeloos omdat we niet meer weten hoe het sterfproces zich voltrekt, en machteloos omdat we niet weten wat we moeten zeggen of doen. We worden geconfronteerd met de grenzen van de medische hulp, maar ook met onze eigen beperkingen, angsten en emoties. En we worden geconfronteerd met vragen over de zin van het leven, zelfs met vragen die de grens van leven en dood overschrijden.

Deze uitgave wil een handreiking zijn voor eenieder die in zijn of haar omgeving met stervenden te maken heeft, hetzij als hulpverlener, dan wel als familielid, vriend(in) of andere naaste, en die vanuit zijn of haar beroep, of vanuit persoonlijke band een metgezel voor een stervende wil zijn.


Heilpedagogie 28. Heilpedagogie
Voor kinderen met een verstandelijke handicap
Michel Gastkemper  
 
€ 3.00

Wie denkt er nou aan dat je kind vanaf de geboorte gehandicapt kan zijn? Toch worden er per jaar zeker duizend kinderen geboren met een verstandelijke handicap, in lichte of ernstigere mate.

In deze brochure beschrijft de auteur hoe er vanuit anthroposofische, medische en pedagogische inzichten naar deze kinderen wordt gekeken.


Kunstzinnige therapie 29. Kunstzinnige therapie
Jan Saal  
 
€ 3.00

De antroposofische geneeskunde kent meerdere therapieën, waarvan de kunstzinnige therapie misschien wel de bekendste is. Gezondheid is een dynamisch evenwicht tussen tal van processen. Wanneer dit evenwicht (lichamelijk of psychisch) verstoord is, treden er klachten op. De kunstzinnige therapie is erop gericht om een proces op gang te brengen dat het evenwicht kan herstellen. Daarmee wordt een innerlijke beweeglijkheid aangesproken en kan een eigen scheppende kracht gewekt worden.

In deze brochure worden er verschillende vormen van kunstzinnige therapieën beschreven: het schilderen, het tekenen en het boetseren. Welke materialen en technieken worden daarbij gebruikt en wat is het specifieke van deze verschillende vormen? Waar zijn deze therapievormen op gericht? Daarnaast wordt hier ook beschreven op welk mensbeeld deze therapie berust.


Burnout 30. Burnout
Jaap van de Weg  
 
€ 3.00

Burnout: opgebrand zijn, niets meer kunnen en niets meer willen - hoeveel mensen kennen deze klacht niet? En hoeveel mensen zijn niet bezig in een burnout-toestand terecht te komen?

In deze brochure wordt beschreven hoe het zo ver kan komen. In het roofbouwproces dat in burnout kan uitmonden vallen vier stadia te onderscheiden.

Wat gebeurt er in deze stadia, psychisch en in het lichaam? En wat valt er aan te doen? Naast het opnieuw opbouwen van het herstelvermogen is ook een bezinning op levensgewoonten en levensdoel van belang.


Praktische oefeningen 31. Praktische oefeningen
Dubbelnummer
Roel den Dulk  
 
€ 5.00

Wanneer je besluit een innerlijke ontwikkelingsweg te gaan, zul je al snel ontdekken dat daar geen specifieke routebeschrijving voor bestaat. Dat komt doordat een innerlijke scholingsweg een strikt individuele weg is, die voor ieder mens weer anders verloopt. Om nu je eigen innerlijke weg te vinden, Rudolf Steiner, de grondlegger van de anthroposofie, zowel in zijn als in zijn voordrachten verschillende oefeningen beschreven.

In dit boekje gaat Roel den Dulk op een heel persoonlijke wijze in op de zes belangrijkste van deze practische oefeningen.


Vrouwenzaken 32. Vrouwenzaken
Over ongesteldheid en opvliegers
Johanna Priester  
 
€ 3.00

Een kwart van de wereldbevolking is op dit moment ergens in een wonderbaarlijk ritme betrokken: pakweg de helft van alle vrouwen is in de vruchtbare fase van haar leven. Haar stemming, gedrag, conditie, uitstraling zal mede bepaald worden door het tijdstip van de mentruatiecyclus waarin zij zich bevindt.

In deze brochure wordt een licht geworpen op de oorzaak en betekenins van dit ritme, de moeilijkheden en kansen die het biedt, en de bijzondere omstandigheden die ontstaan als het ritme ten einde loopt ten tijde van wat genoemd wordt: de overgang.


De oerbronnen van gezondheid 33. De oerbronnen van gezondheid
Salutogenese
Michaela Glöckner  
 
€ 3.00

De Salutogenese is een nieuwe richting in de medische wetenschap, waarbij niet het zieke maar het gezonde centraal staat Waar komt gezondheid vandaan en hoe kan gezondheid worden bevorderd?

Michaela Glöckler verbindt deze nieuwe onderzoeksrichting met inzichten uit de anthroposofische menskunde. Zij wijst op de oerbronnen van lichamelijke, psychische en geestelijke gezondheid en biedt gezichtspunten om een gezonde ontwikkeling zelf ter hand te nemen.


Genezende klanken en vormen 34. Genezende klanken en vormen
Chirofonetiek
Alfred Baur  
 
€ 3.00

Iedere klank heeft zijn eigen vorm. In de chirofonetiek wordt gewerkt met de klanken en hun vormen. De therapeut spreekt een klank en strijkt tegelijkertijd de vorm die bij de klank hoort op de rug van de patiŽnt. Deze therapie, ontwikkeld door Aflred Baur, blijkt niet alleen werkzaam als hulp bij kinderen die moeite hebben om te leren spreken maar ook is het werkzaam in de behandeling van organische ziekten


RSI 35. RSI
Kop en staart van de muisarm
Josée Hendriksma  
 
€ 3.00

RSI, zogenaamde ’muisarm’, lijkt een kwaal van deze tijd maar werd al eeuwen geleden beschreven, bijvoorbeeld bij middeleeuwse monniken met schrijfkramp. RSI betekent ’verwonding door herhaalde belasting’ en komt tegenwoordig in vele beroepen voor, o.a. bij beeldschermwerkers.

Deze brochure biedt een grondig maar helder inzicht in wat RSI is, hoe het ontstaat en vooral: hoe het te voorkomen en te behandelen is.


Sociale Gezondheidszorg 36. Sociale Gezondheidszorg
In leven en gemeenschapsvorming
Jan Saal  
 
€ 3.00

Sociale gezondheidszorg gaat ervan uit dat we de gezondheid van onszelf én die van elkaar kunnen ondersteunen of bevorderen. Dat wil zeggen dat we op dit terrein onafhankelijk van medicijnen, doktoren of maatschappelijke zorginstellingen, een bijdrage kunnen leveren als we dat willen. Meer of minder bewust zijn we daar vaak ook al mee bezig.

Deze brochure biedt gezichtspunten op het gebied van levensloop en van gemeenschapsvorming die bijdragen aan de bewustwording rondom het maken van gezonde keuzes.


Slapen en slaapproblemen 37. Slapen en slaapproblemen
Peter Staal e.a.  
 
€ 3.00

Iedereen slaapt. Maar waarom eigenlijk? Als het slapen goed gaat staan we er meestal niet bij stil. Dat wordt anders als we problemen met het slapen hebben. Dan worden we ons er pijnlijk van bewust hoe belangrijk een goede nachtrust is. In deze brochure gaan we nader in op de slaap en wat er tijdens de slaap gebeurt. Ook komen er verschillende handreikingen aan bod die hulp kunnen bieden bij slaapproblemen.

De verschillende gezichtspunten worden aangereikt door Peter Staal (antroposofisch huisarts), Adriaan Vervloet (fysiotherapeut), Marijke Hutchison (euritmietherapeute), Huub Ramakers (gesprekstherapeut), Marian Verhiel (kunstzinnig therapeute) en Marion Pluimes (diëtiste).


Het wezen van kunstlicht 38. Het wezen van kunstlicht
Wilfried Nauta  
 
€ 3.00

Om gezond te kunnen leven, hebben we een gezonde leefomgeving nodig. In onze tijd wordt de leefomgeving veelvuldig bedreigd: door lucht- en bodemverontreiniging, geluiden en verschillende vormen van straling. Ook het overvloedig en willekeurig gebruik van kunstlicht kan nadelig zijn.

In deze brochure worden alle gangbare kunstlichtbronnen beschreven op een zodanige manier dat een beeld van de ware aard van de verschillende soorten kunstlicht ontstaat. Dat is behulpzaam voor wie ook op dit gebied tot een gezonde keuze wil komen.


Psychosociale hulpverlening 39. Psychosociale hulpverlening
vanuit de antroposofie
Jeanne Dictus  
 
€ 3.00

In de psychosociale hulpverlening vanuit de antroposofie gaat men er van uit dat het psychische, dat zich binnen de mens afspeelt, in nauwe samenhang staat met het sociale. De omstandigheden in gezin of familie, op het werk of in de samenleving enzovoort werken in op het denken, voelen en willen van de mens. De psychosociale hulpverlener wil degene die hulp vraagt begeleiden weer aan de slag te gaan in zijn of haar leefsituatie, door het maken van keuzes en het bepalen van de richting.

Deze brochure laat zien op welk mensbeeld de psychosociale hulpverlening vanuit de antroposofie gebaseerd is en geeft inzicht in hoe deze hulpverlening te werk gaat.


 « 1234 volgende pagina » 

© Centrum Sociale Gezondheidszorg 2001-2019