winkelmandje 
menu

Privacyverklaring 

Centrum Sociale Gezondheidszorg  

Uw privacy is erg belangrijk voor ons!

Met onze webwinkel willen we u graag zo goed mogelijk van dienst zijn, en daarvoor hoeven we echt niet alles van u te weten. We bewaren daarom alleen informatie die noodzakelijk is. We proberen niet om uw voorkeuren vast te stellen. We maken geen profiel van u aan.

Cookie

Onze webwinkel maakt gebruik van één tijdelijk cookie. Dat is noodzakelijk om het winkelen mogelijk te maken. Het verdwijnt vanzelf als u de browser afsluit en doet verder helemaal niets.

Geen pottenkijkers

In onze webwinkel vindt u geen inhoud die afkomstig is van andere websites, en waarmee deze sites u zouden kunnen identificeren.

Dus ook geen:

  • Trackers van Google Analytics;
  • Reclames of cookies afkomstig van andere websites.
  • Tweets van Twitter;
  • Duimpjes van Facebook. In plaats daarvan is er een knopje waarmee u een interessant product op uw Facebookpagina kunt zetten, maar waarmee Facebook niet zomaar iets over u te weten kan komen.

Beter en veiliger

Tijdens uw bezoek aan onze webwinkel kunnen bepaalde (technische) gegevens worden opgeslagen in een logfile. Dit zijn b.v. uw IP-nummer, de naam van uw browser en besturingssysteem. Deze logfiles dienen uitsluitend om onze dienstverlening nog beter te maken en om de veiligheid te kunnen garanderen. Logfiles worden niet langer dan één week bewaard.

We delen niets met anderen

Andere partijen dan de medewerkers en verwerkers van Centrum Sociale Gezondheidszorg hebben geen toegang tot uw gegevens. Persoonsgegeven worden uitsluitend gebruikt op de wijze die in het Privacybeleid hieronder worden beschreven.

Privacybeleid van Centrum Sociale Gezondheidszorg

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Centrum Sociale Gezondheidszorg verwerkt van haar klanten en van de abonnees van de elektronische nieuwsbrief.

Indien u klant wordt van Centrum Sociale Gezondheidszorg, of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor u eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Centrum Sociale Gezondheidszorg
Dhr. J.J.C. Saal
Rijdergulden 9
8253 CP Dronten
0321 339 966
info@gezichtspunten.nl
Kamer van Koophandel nummer 41183557

2. Welke gegevens verwerkt Centrum Sociale Gezondheidszorg en voor welk doel?

2.1 In het kader van uw aankopen of inschrijving op de nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)

2.2 Centrum Sociale Gezondheidszorg verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact m.b.t. uw aankopen, voor de verzending ervan en voor het afhandelen van de van u verkregen informatie;

b) uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de elektronische nieuwsbrief met informatie over nieuwe aanwinsten, activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Centrum Sociale Gezondheidszorg. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Centrum Sociale Gezondheidszorg verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten. Facturen met (persoons)gegevens worden op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen bewaard voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Centrum Sociale Gezondheidszorg passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de (technische) verwerking van de persoonsgegevens maakt Centrum Sociale Gezondheidszorg gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerkers. De verwerkers zorgen voor een passende beveiliging tegen verlies, wijziging, aantasting en onrechtmatige kennisname

4.3 Persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie verwerkt en niet gedeeld met andere partijen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de klantenadministratie van Centrum Sociale Gezondheidszorg (info@gezichtspunten.nl) kunt u ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Centrum Sociale Gezondheidszorg zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de klantenadministratie.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Centrum Sociale Gezondheidszorg uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de onze afdeling klachten: klachten@gezichtspunten.nl.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenadministratie: info@gezichtspunten.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren uw om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

[privacyverklaring versie 17 mei 2018]