Home
 winkelmandje 

Overzicht titels Gezichtspunten 

Bestelpagina  

1234 volgende pagina » 

Antroposofische geneeskunst 1. Antroposofische geneeskunst
Nico Francken  
 
€ 3.00

In deze brochure wordt op een heldere wijze beschreven wat de uitgangspunten van de antroposofische geneeskunde zijn. Een van die uitgangspunten is, dat elk mens naast een lichaam ook een ziel en geest heeft. Deze manier van kijken werkt natuurlijk door in de manier waarop je naar ziekte en gezondheid kijkt.

Aan bod komen verder o.a.: het antroposofisch mensbeeld, betekenis van ziekte, antroposofische geneesmiddelen en therapieën.


Nervositeit 2. Nervositeit
Jaap van de Weg  
 
€ 3.00

Nervositeit is een zo algemeen verschijnsel geworden, dat ieder mens er in meer of mindere mate mee te maken heeft. Wie voelt zich niet op zijn tijd gespannen, zenuwachtig of opgejaagd?

Deze problemen maken dat er op kleine of grote schaal veel levenskwaliteit verloren kan gaan. Door nervositeit en overspannenheid kunnen we niet tot de prestaties komen die we zouden willen. Ook zorgt nervositeit ervoor dat we niet of te weinig kunnen genieten van wat we meemaken of waar we mee bezig zijn.

In deze uitgave wordt ingegaan op de verschijnselen en oorzaken van nervositeit, en op de vraag hoe nervositeit aangepakt kan worden.

U kunt deze brochure ook gratis downloaden.


Kunstzinnige therapie 3. Kunstzinnige therapie
Eva Mees-Christeller  
 
€ 0.00

Deze brochure, geschreven door Eva Mees, geeft een algemeen overzicht van de kunstzinnige therapie, zoals deze in de Antroposofische geneeskunst wordt toegepast.

De brochure is niet meer leverbaar en vervangen door brochure nummer 29.

Deze titel is niet meer leverbaar...

U kunt deze brochure echter wel gratis downloaden.


Allergie 4. Allergie
Otto Wolf  
 
€ 3.00

Het woord allergie is tegenwoordig heel gebruikelijk en iedereen heeft wel een meer of minder vaag idee van wat het betekent. Dit wijst erop dat allergieën, of beter gezegd allergische reacties, in ons deel van de wereld wijd verbreid zijn. Het is schrikbarend dat een mens tegenwoordig, in tegenstelling tot vroeger, voor bijna alles allergisch kan zijn of kan worden.

In deze brochure wordt hierop ingegaan: allergie wordt beschouwd als een ’beschavingsziekte’. De auteur staat daarbij stil bij het ontstaan, voorkomen en behandelen van allergische reacties en hij geeft inzicht in de zogenaamde ’psychische allergieën’.


Mens en werk 5. Mens en werk
Hoe kan ik een gezonder en menselijker werkklimaat bevorderen?
Arie Bos  
 
€ 3.00

Voor sommige mensen is werken helaas een onbevredigende, soms zelfs zinloze bezigheid die toch noodzakelijk is want: er moet nu eenmaal brood op de plank komen...

Maar werken kan zeker ook zinvol zijn, zelfs een ontwikkelingsweg worden. Die weg begint bij onszelf: wat kan ik bijdragen aan een gezond arbeidsklimaat?


Euritmietherapie 6. Euritmietherapie
Roel Munniks  
 
€ 3.00

Euritmie is een betrekkelijk nieuwe, op zichzelf staande bewegingskunst. Door de euritmische bewegingen worden de scheppende krachten in taal en muziek zichtbaar.

Door de bewegingen van de euritmie uit te voeren brengen we een harmonisch samenspel tot stand tussen lichaam, ziel en geest. Deze harmonie zorgt ervoor dat het lichaam gezonder functioneert, de ziel zich veelzijdiger ontplooit en de geest actiever en vrijer wordt. In de euritmietherapie wordt de euritmie op een therapeutische wijze toegepast.


Depressie 7. Depressie
A.J. Welman  
 
€ 3.00

Een depressie is meer dan het gevoel ’in de put te zitten’ of ’down’ of ’depri’ te zijn. Deze gevoelens zijn in de regel van tijdelijke aard. Een echte depressie daarentegen verandert het leven van een mens diepgaand, zowel in psychisch als lichamelijk opzicht.

Tevens heeft een depressie een grote invloed op de directe omgeving van de patiënt: zijn gezin, collega’s en vrienden kunnen er niet omheen, waardoor een depressie behalve een gemoedstoestand met veel fysieke klachten, ook een sociaal probleem is.

In deze uitgave worden verschillende depressies en mogelijke oorzaken besproken samen met een aantal behandelmogelijkheden.


Koorts 8. Koorts
Peter Staal  
 
€ 3.00

Koorts is geen ziekte maar geeft aan hoe het met iemand gesteld is. Deze brochure geeft praktische tips en gezichtspunten voor het omgaan met koorts en geeft daarnaast achterliggende gedachten ocver het belang van koorts en het antroposofisch mensbeeld zoals dat in de antroposofische geneeskunde wordt gehanteerd.


Verslaving als maatschappelijk vraagstuk 9. Verslaving als maatschappelijk vraagstuk
Jac Hielema en Jelle van der Meulen  
 
€ 3.00

Waarom raken mensen verslaafd? Hoe werken drugs? Wat gebeurt er vanuit antroposofisch gezichtspunt wanneer iemand verslaafd raakt? Hoe kan verslaving worden voorkomen en hoe kan verslaving worden behandeld?

In deze brochure een antroposofische visie op verslaving.

Deze brochure is niet meer leverbaar en vervangen door nummer 50, Alcohol, wat doet het met ons? geschreven door Jaap van de Weg.

Deze titel is niet meer leverbaar...

U kunt deze brochure echter wel gratis downloaden.


Aids en het ik 10. Aids en het ik
Arie Bos  
 
€ 3.00

Arie Bos, antroposofisch huisarts te Amsterdam en mede-oprichter van de buddy-organisatie Stichting Metgezel, geeft een visie op AIDS.

Thema’s die aan bod komen: wat is AIDS, hoe word je besmet, de betekenis van het immuunsysteem, het ziektebeeld, AIDS en het Ik van de mens en gezichtspunten over therapie en leefgewoonten.


Hyperventilatie en hoge bloeddruk 11. Hyperventilatie en hoge bloeddruk
Ziek-zijn, beter worden
Aart van der Stel  
 
€ 3.00

In het spreekuur van de huisarts wemelt het van de zogenaamde psychosomatische aandoeningen, d.w.z. lichamelijke klachten die ontstaan ten gevolge van psychisch en/of sociaal ongenoegen. Een mens voelt zich onprettig als hij zijn leven niet als zinvol ervaart en kan ziek worden als hij geen mogelijkheden ziet om iets aan de situatie te veranderen.

Aan de hand van twee klachten, hyperventilatie en hoge bloeddruk, laat Aart van der Stel, antroposofisch huisarts, zien welke processen werkzaam kunnen zijn bij dergelijke psychosomatische klachten.

Mede door een algemene inleiding over ziekte, gezondheid en de werking van het Ik geeft hij daarmee gezichtspunten om je leven op een gezondere basis te stellen.


Antroposofische geneesmiddelen 12. Antroposofische geneesmiddelen
Huib de Ruiter  
 
€ 3.00

Er bestaan grote overeenkomsten tussen antroposofische geneesmiddelen en homeopathische geneesmiddelen. Beiden maken gebruik van de rijkdom die de natuur aan geneeskrachtige substanties te bieden heeft, in de vorm van mineralen en stoffen van plantaardige en dierlijke herkomst. Daarnaast kennen beiden het potentiëren als bereidingswijze van geneesmiddelen. Daarbij worden krachten vrijgemaakt uit de stoffen.

In deze brochure neemt Huib de Ruiter (antroposofisch huisarts) ons mee op een boeiende tocht lang verschillende antroposofische geneesmiddelen en vertelt over de bereiding, het gebruik en de werking ervan.

Ook een huisapotheek is in de brochure opgenomen.


Tijd en ritme 13. Tijd en ritme
Walther Bühler en Alfred Schütze  
 
€ 3.00

Tijd ervaren we meestal pas als we last van stress hebben, ons vervelen of wanneer we op tijd moeten zijn. Tijd hangt sterk samen met ritme, tijd wordt immers uitgedrukt in eenheden die zich steeds herhalen, zoals minuten, uren, dagen of jaren. Hoe kunnen we invloed uitoefenen op de beleving van tijd? Als we sommige klussen in een dagelijks, wekelijks of maandelijks ritme gaan doen kunnen we ”meer tijd” ervaren.

In de brochure ”Tijd en ritme”, wordt op deze fenomenen verder ingegaan. Hoe kunnen we krachten putten uit pauze en geduld?

Aanbevolen voor iedereen die graag zijn tijd wat beter zou benutten want je hoeft niet ziek te zijn om hier je voordeel mee te doen.


Vermoeidheid 14. Vermoeidheid
Paul Meuwese  
 
€ 3.00

Uit onderzoek is gebleken dat een kwart van de Nederlandse bevolking zich over een langere periode moe voelt. Vermoeiheid is dus een probleem van grote omvang.

Het doel van deze brochure is, enig inzicht te krijgen in de oorzaken van moeheid en in wat je eraan zou kunnen doen.


Mens en voeding 15. Mens en voeding
Een dynamische visie
Machteld Huber  
 
€ 3.00

We eten elke dag meerdere malen. Maar wat betekent voeding eigelijk voor een mens? wat is vertering? wat voedt ons? wat is voedingskwaliteit? wat is de kwaliteit van biologisch-dynamisch geteelde producten? wat doet de bereiding van voeding? De kwaliteit van onze voeding is essentieel voor de kwaliteit van ons leven.

Een goed leesbare brochure over een belangrijk onderwerp: voeding!


Biografie en ziekte 16. Biografie en ziekte
Jan Saal  
 
€ 3.00

’Waarom krijg ik deze ziekte?’ Dat is een vraag die veel mensen zich ooit gesteld zullen hebben. Het oprecht zoeken naar een antwoord kan praktisch toepasbare inzichten opleveren die helpen om een meer bewuste en gezonde leefstijl te kiezen. Maar deze vraag kan je er ook toe brengen om je meer in je eigen biografie te verdiepen. Langs die weg kun je inzicht ontwikkelen in jezelf, de rode draad in je leven en in de essentie van je mens-zijn.

In deze brochure staat de relatie tussen ziekte en biografie centraal en worden wetmatigheden en gezichtspunten aangereikt waarmee je op een nieuwe manier naar ziekte en gezondheid kunt kijken.


Grenzen aan de automatisering 17. Grenzen aan de automatisering
Paulus Morssink  
 
€ 3.00

Automatisering speelt in nagenoeg alle mogelijke sectoren een grote rol. Welke betekenis heeft dit voor de mens?

De auteur biedt gezichtspunten om, uitgaande van het waarnemen van de fenomenen die in de praktijk met de automatisering voorkomen, op weloverwogen wijze grenzen te stellen aan de automatisering.

Deze brochure is geschreven in 1996, dus voor de komst van internet en voor de praktijk die wij nu kennen.

Deze titel is niet meer leverbaar...

U kunt deze brochure echter wel gratis downloaden.


Seksualiteit 18. Seksualiteit
Dubbelnummer
Manfred van Doorn  
 
€ 5.00

Een geïnspireerde en eigentijdse visie op seksualiteit. Geen klinisch of moreel betoog maar een betrokken beschouwing over de lichte en de schaduwkanten van seksualiteit.


1234 volgende pagina » 

Centrum Sociale Gezondheidszorg 2001-2020