winkelmandje 
menu
Waardering en geld

Waardering en geld

Waarde als werkelijkheid

Jan JC Saal

€ 3.00

Geld en waarde worden als begrippen normaal gesproken door elkaar gebruikt. Geld lijkt immers waardevol, omdat je er van alles mee kunt kopen. Toch is het niet nauwkeurig uitgedrukt wanneer je waarde toekent aan geld. Op zichzelf heeft het namelijk geen waarde. Het krijgt een zekere tegen-waarde in economische transacties omdat het als waarde-meetinstrument wordt geaccepteerd.

De onnauwkeurigheid in het denken heeft echter tot gevolg dat we het waarde-vormende proces dat zich werkelijk in de maatschappij afspeelt niet zo goed kunnen waarnemen. In deze brochure wordt nader ingegaan op de waarde-vorming en waarde-consumptie in het economisch proces en de rol die het geld heeft bij de overdracht van tegenwaarde bij koop-, leen- en schenktransacties. Daaruit komt een waarde-circulatie tevoorschijn die zich anders aan ons bewustzijn onttrekt.